Provedba projekta

Naziv projekta: “Ulaganje u razvoj Staklo Bakar d.o.o.”

Ukupna vrijednost projekta: 481.900,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 11.09.2017. do 11.07.2018. godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.03.2.1.06.0996

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Opis Projekta:

Analizom tržišnih trendova poduzeće je utvrdilo da će komparativnu prednost nad konkurencijom postići visokokvalitetnim proizvodima od izo stakla koji će kupcima jamčiti energetsku učinkovitost za što je već i dobilo certifikat kvalitete Ente Certificazione Macchine. Poduzeće je kao ciljano tržište za vlastiti proizvodni asortiman odabralo privatne kupce na području Istre i Kvarnera te vlasnike turističkih i ugostiteljskih objekata.

Svrha projekta i cilj koji se želi postići je da ulaganjem u materijalnu imovinu Staklo Bakar proširi kapacitete proizvodnje, ojača konkurentnost, očuva radna mjesta, stvori nova radna mjesta, poveća prihode od prodaje i poslovnu produktivnost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je ostvarenim ulaganjem u materijalnu imovinu Stako Bakar d.o.o. proširiti kapacitete poslovne jedinice u sektoru staklarske industrije u svrhu jačanja konkurentnosti poduzeća, očuvanja radnih mjesta, otvaranja novih radnih mjesta i povećanja prihoda od prodaje.

Očekivani rezultati su: Nabavom stroja za pjeskarenje i stroja za brušenje stakla poduzeće će očuvati postojećih 14 radna mjesta, omogućiti zapošljavanje 4 nova zaposlenika i povećati svoje prihode za 41,36% (sa 5,7s mil. kn u 2015. na 8,11 mil. kn u 2019.).

Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 10 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija:

Damir Barišić, voditelj projekta

e-mail: staklobakar2002@gmail.com

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

eu_fondovi

eu_fondovi

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva Staklo Bakar d.o.o.